Havířov ocenil osobnosti veřejného života

Po dvou letech protipandemických opatření se slavnostní ceremoniál předávání cen mohl uskutečnit v celém rozsahu tak, jak bývalo zvykem. Oceňování osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení Ceny města Havířova za rok 2021 proběhlo v pondělí 2. května 2022 ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka. Město každoročně oceňuje lidi, kteří svou aktivitou a činorodou prací obohacují život ve městě a také řada z nich úspěšně reprezentuje Havířov nejen doma, ale i v zahraničí. Ocenění předávali vedoucí představitelé města.

Mezi oceněnými ve sportovní oblasti nechyběli ani členové SKST Havířov. Za příkladnou reprezentaci města na republikové i mezinárodní úrovni obdržela v kategorii žactva cenu Magdaléna Ščibraniová, v kategorii dorostu Šimon Bělík a v kategorii dospělých Petr David a Kristýna Štefcová. „Bylo mi ctí a potěšením se dnešního slavnostního večera zúčastnit a spolu s kolegy všechny jmenované ocenit. Srdečně gratuluji a do dalších let přeji hodně zdraví a úspěchů. Jsem moc rád, že dnešní večer už mohl proběhnout se vší parádou, je super že přibyl kulturní program a ubyly roušky,“ uzavřel slavnostní předávání ocenění osobnostem města havířovský primátor Josef Bělica.

Zdroj: www.havirov-city.cz

Kontakt


SKST Havířov,z.s.
Opletalova 1293/8C
736 01 Havířov - Šumbark
IČO: 180 55 991
Bankovní spojení: Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu: 1721999349/0800
tel: +420 603722478
e-mail: sksthavirov@gmail.com
www.sksthavirov.cz