Lara Broichová po roce opět v Havířově

Na konci minulého roku přednášela v rámci doškolení trenérů všech licencí v havířovském Národním tréninkovém centru německá trenérka mládeže Lara Broichová. Účastníci doškolení se shodli na tom, že její přednáška byla velmi přínosná, a proto využila Trenérsko-metodická komise ČAST šanci na pokračování spolupráce.

V rámci tréninkového kempu projektu Hledáme budoucí olympioniky bude Lara Broichová o víkendu předvádět své teoretické znalosti přímo v praxi. Trenérská legenda a členka komise Marta Novotná v tom vidí obrovskou šanci pro české trenéry a trenérky. „My jsme moc rádi, že se nám podařilo dohodnout s Larou Broichovou další spolupráci a navážeme na její loňskou přednášku samotnou praxí. Vybrali jsme tento kemp HBO, který začal v pátek v Havířově, a ona na něm sama povede čtyři tréninkové jednotky, kde bude své nové progresivní metody českým kolegům trenérům a trenérkám předvádět. Bude zkrátka s dětmi pracovat přímo za stoly. Trénink bude samozřejmě překládán do češtiny. To je jedna ze tří souběžných akcí, které v tomto víkendu v Havířově pořádáme,“ říká na úvod.

Další akcí je školení trenérů A licence a tou třetí je doškolení trenérů všech licencí, které probíhá dvakrát do roka. Vloni se tahle akce setkala s obrovským zájmem a přihlásilo se zhruba šedesát trenérů. Letos jich bude přibližně padesát. To jsou tři akce, které se navzájem prolínají.

Lara Broichová sama už v loňském roce naznačila, že by bylo optimální spojit teorii s praxí. S tím samozřejmě naprosto souhlasí i Marta Novotná. „My jsme si tohle vyzkoušeli s čínským trenérem Zhu Xiaoyongem, který byl v Havířově v roce 2021. On se věnoval především technice a ukazoval trenérům za stolem nedostatky v technice hráčů a jejich odstraňování. Lara Broichová je trochu odlišná v tom smyslu, že její přístup je více komplexní. Tréninky založené hodně na motivačním principu, kdy se například kombinace nehrají na čas, ale na určitý počet opakování, takže trénink je náročný i z hlediska organizačního. Proto by nám chtěl ukázat v praxi, jak to z jejího pohledu funguje. Jsem sama zvědavá, jak na to budou reagovat naši trenéři i samotní mladí hráči,“ dodává Marta Novotná.

Kontakt


SKST Havířov,z.s.
Opletalova 1293/8C
736 01 Havířov - Šumbark
IČO: 180 55 991
Bankovní spojení: Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu: 1721999349/0800
tel: +420 603722478
e-mail: sksthavirov@gmail.com
www.sksthavirov.cz