Nikolas Endal novým předsedou ČAST

Dne 29. dubna 2023 proběhla v Praze na Strahově řádná konference ČAST. Přítomno bylo všech 44 oprávněných delegátů s hlasem rozhodujícím, takže konference byla usnášeníschopná. Po čtyřech letech se jednalo opět o volební konferenci a delegáti zvolili nové vedení ČAST. Předsedou asociace se stal Nikolas Endal.

Ještě před zahájením konference oznámil předseda ČAST Zbyněk Špaček, že po třech volebních obdobích už v tom čtvrtém kandidovat nebude a poděkoval všem přítomným za spolupráci. Následně pak předal pamětní plaketu Zdeňku Jiráskovi za organizaci MČR dospělých v Kutné Hoře v roce 2022 a Martě Novotné za celoživotní přínos pro český stolní tenis.

Nové vedení asociace delegáti konference volili po obědové přestávce a měli na výběr ze dvou týmů. První představil kandidát na předsedu Výkonného výboru Nikolas Endal. Jeho tým tvořili kandidát na 1. místopředsedu Petr Bohumský a kandidáti na členy Jan Brothánek, Iveta Vacenovská a Miroslav Henžel. Druhý tým naopak představil kandidát na předsedu Výkonného výboru Tomáš Nekola. Jeho tým tvořili kandidát na 1. místopředsedu Ondřej Lapčík a kandidáti na členy Jakub Kleprlík a Pavel Halas.

V tajné volbě poměrem hlasů 32:12 zvítězil tým Nikolase Endala, který se tak stal novým předsedou České asociace stolního tenisu na čtyřleté období. Ve své prezentaci představil vizi svého týmu, která ve svém celku navazovala na práci bývalého vedení. „Rád bych vám poděkoval za důvěru a slibuje, že se svým týmem budeme dělat maximum pro dobré jméno českého stolního tenisu. Máme priority v řadě oblastí a většina z nich vychází z naší dosavadní práce,“ řekl na konferenci.

Hovořil o zajištění co nejlepších podmínek pro vrcholový sport, zajištění angažmá zahraničního trenéra, co nejlepší podmínky pro mládež a zefektivnění vynakládání finančních prostředků na její výchovu. Udržet ekonomickou stabilitu a vyrovnaný rozpočet. Pořádání vrcholných soutěží a mezinárodních turnajů. Dále pokračovat ve vzdělávání trenérů a rozhodčích, spolupracovat s krajskými a regionálními svazy a samozřejmě dál pracovat na rozvoji informačních technologií. V neposlední řadě také zlepšit péči o PARA sportovce a jejich integraci do soutěží asociace.

Nově zvolený předseda asociace Nikolas Endal pak předal plaketu jako poděkování za dlouholetou práci pro Českou asociaci stolního tenisu Zbyňku Špačkovi. Následně byl delegáty konference Zbyněk Špaček zvolen čestným předsedou ČAST.

Kontakt


SKST Havířov,z.s.
Opletalova 1293/8C
736 01 Havířov - Šumbark
IČO: 180 55 991
Bankovní spojení: Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu: 1721999349/0800
tel: +420 603722478
e-mail: sksthavirov@gmail.com
www.sksthavirov.cz