Nikolas Endal zůstal ve vedení asociace

Dne 13. dubna 2019 proběhla v Praze na Strahově řádná konference ČAST. Po čtyřech letech se jednalo opět o volební konferenci a delegáti zvolili vedení ČAST na další čtyřleté období. Chybět v něm opět nebude předseda SKST Baník Havířov Nikolas Endal.

V čele asociace bude totiž stát opět Zbyněk Špaček a jeho tým tvoří právě Nikolas Endal, který zůstane dál ve funkci 1. místopředsedy, a dále Petr Bohumský a Jan Brothánek. Ve své kandidatuře Zbyněk Špaček přednesl dvanáct klíčových témat, na nichž by chtěl se svým týmem dál pracovat. Jde zejména o udržení ekonomické stability asociace, zlepšení komunikace mezi jednotlivými články v asociaci, rozšíření projektů vedených ke zvýšení členské základny, podpoře trenérů mládeže a také pomoci největším talentům směrem k dalšímu rozvoji jejich výkonnosti až po dobudování Národního centra v Havířově a vytipování lokality pro vznik dalšího národního centra v Čechách.

Konference schválila zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2018, přednesenou místopředsedou ČAST Janem Brothánkem, stejně jako plánovaný rozpočet na rok 2019. Vzala na vědomí zprávu činnosti, kterou přednesl Zbyněk Špaček a zprávy Dozorčí rady a Arbitrážní komise.

Kromě volby nového vedení došlo také na volbu Dozorčí rady, včetně jejího předsedy. Tím byl zvolen Jiří Juřena, členy pak Zdeněk Jirásek, Petra Mergenthalová, Karina Vašinová a Josef Jungvirt.

Po obsáhlé diskuzi rovněž schválila navrhované změny Soutěžního řádu doporučených Výkonným výborem ČAST.

Kontakt


SKST Havířov,z.s.
Opletalova 1293/8C
736 01 Havířov - Šumbark
IČO: 180 55 991
Bankovní spojení: Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu: 1721999349/0800
tel: +420 603722478
e-mail: sksthavirov@gmail.com
www.sksthavirov.cz