Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2020

V letošním roce opět finančně podpořil Moravskoslezský kraj činnost našeho klubu v několika projektech.

Moravskoslezský kraj podpořil významně činnost obou našich Extraligových družstev mužů a žen, dále pak činnost talentované mládeže a náš tradiční mezinárodní turnaj mládeže Satellite tour.

Dovolte mi poděkovat za tuto podporu, bez které by naše činnost musela být v určitých oblastech velmi omezena.

Kontakt


SKST Havířov,z.s.
Opletalova 1293/8C
736 01 Havířov - Šumbark
IČO: 180 55 991
Bankovní spojení: Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu: 1721999349/0800
tel: +420 603722478
e-mail: sksthavirov@gmail.com
www.sksthavirov.cz