SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Vážení sportovní přátelé, s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že ve věku 76 let nás opustil pan JÁN RÉVAY, dlouholetý člen našeho klubu a velký příznivec našeho sportu.
Rozloučení se zesnulým se koná v úterý 5.května 2020 ve 12,o0 hod ve smuteční síni v Havířově - Šumbarku.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ JÁN RÉVAY

Kontakt


SKST Havířov,z.s.
Opletalova 1293/8C
736 01 Havířov - Šumbark
IČO: 180 55 991
Bankovní spojení: Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu: 1721999349/0800
tel: +420 603722478
e-mail: sksthavirov@gmail.com
www.sksthavirov.cz